Magunkról

Független hirlap/Publicatie independentã, Megjelenik idõnkénk/Apare ocazional,
Felelõs kiadó/Publicat de: Szeret-Klézse Alapítvány/Fundatia Siret-Cleja
Fõszerkesztõ/Redactor sef: Duma-István András, Loc./Község: Cleja/Klézse, nr.casã/házszám: 590, zona/falurész: Tyúkszer, Jud./Megye: Bákó/Bacãu, cod/irányitószám: 607105, ISSN: 1583-607x, Tel/Fax: 00 40 234 253 269,
e-mail: aduma@xnet.ro

December 2005

December 2006