Jó és rossz

Istentol jönnek jó dolgok
De rosszat es1 engedi
Hagy ne legyenek a gondok
Tisztán lelkeket mentni

Megbüntete az ördögöt
Rosszba takarítani
Odá adot minden jogot
Hagy rosszat felkeresni

Isten fiát kénszerítve
Ördög úgy akart nyerni
Uristennek tiszta lelke
Münköt akart menteni

Rosszból kell mü megtanoljuk
Hogy kell jóknak maradni
Mozogásunkba a dolgok
Rosszat le kell már mosni

Kilenc Baba Babona

Kilenc Baba babona
El indultok nagy útra.
Három hegyet átmenni,
Három vizet átlépni.

Három nap át számítni,
Bóldagaszanyhoz menni.
Tőle tanácsát kérni,
Egy évig mit kel tenni.

Így a kénycseket gyüjtni.
Kilenc Baba babona
Tátosakval utána
Jó a rasszból tanulva.

Kilenc vízből ivánok,
Kilencer nyűguvánok,
Hatcar dudókat kapva,
Három álom aluva.

Nem esnek ki se táncok,
Tippadási varázsok
Mindent el kell felejtni
Az úton meg újulni.

Kilenc Baba babona
Tátosakval útána
Érkeznek a nogy hegyhez
Szenti ős gyülekedéshez.

Ezer bobanák érkeznek,
És semmit se nem értenek
Csak a kilenc babona
Rég szelemik dudóba.

Regvel mindenki várja,
Meg lássa a nogysága
Ő már meg fog jelenni
Kilenc babánok szólni.

Tátosak csak leskődve,
Fel veszik figyelembe,
Nagyaszanynak a szavát
Édes tiszta tanácsát.

Kilenc Baba babona!
Lélek legyen tisztulva,
Rassz jóba takarítva.
Legyetek boldogulva.

Bóldag csak az tud lenni,
Ki fel fog takarítni,
Rosszt a rasszval ki venni,
És jóba takarítni.

Nem tátós névben lenni,
És boldagá méges válni,
Tátosaktól tanulni
Tudjatak bóldagulni.

Tűz, láng, napi fényiben,
Meg jelen a képiben.
A népnek szellemiben
Ujj bóldognak ujj képben.

Csak a kilenc babona
Tudják, hogy ő ki valla,
Imádva tátosaknak
A honn maradatoknak.

Ezereken nagy babák,
Kitalált sok babonák.
Csak a kilenc babona
Haza a kénycset haza.

Gyereki tél

Fúl a szél és labagat
A job lábam megfagyat
A szaknyikon es labagat
Az öröm es megfagyat

Feér hó is csilagol
Ezuska is vigyagol
Reám néz a szemivel
Megszeret a lelkivel

Katrincám is megaszott
A bundám is széthullott
Papucskám is nem likas
A szájam is nem macskas

Gyermekség

Cinka1 binka hilinka
Olyan mint egy tilinka
Jobra balra jácodik
És soha jól nem lakik

Megyen haza cinkacska
Ettől virág sokacska

Medig él a szerelem

Egy szép madár repül fen
Úgy rebeg az én lelkem
Vele lenék a fényen
Nagy lenne a szerelem

Foly a víz a gödrökön
Míg meg gyúl a szerelem
Jön leányka ösvenyen
Meg tölti az én szüvem

Csókról csók a szemeken
Meg gyógyultaz én szüvem8
Ne térj meg az ösvenyen
Maradj örökké velem

Szeretkezünk kedvesen
Legyen végig jó kedvem
Az lesz örökké földpön
Medgyig él a szerelem

 

Szomszéd leánka

Csirikolsz kis madarka
Két nyelven te cinkacska
A világot szereted
S a népedet üdvözlöd

Kicsi vagy te angyalka
Repdesel mint madarka
Ne szakadna a szárnya
S a világon maradna

Anyanyelvit imádja
Szomszéd népit tanolja
Édesanyját bücsüli
Népeket megtiszteli

Ne bántsatok virágot
Ne öljetek angyalat
Angyal ha nem tud lenni
Ördögnek fog költözni

Guzsalyas

Ugatnak a kutyecskák1
Feregnek2 a guzsalykák
Szakdosnek a lyányecskák3
Készulnák a gazdecská4

El menek a szamszédba5
Legények guzslyasba
Fanak at a sép lyányak6
Legények melyet álnak7

Mikar kus legyiny bé jo8
Kepernica riva jó9
Meg isza10 hideg vizet
El ódgya11 a kereket

Mikar meg fag lesz nóni12
Mást fog kepernicázni13
Kesserun már el nyeli14
Szeretuit más veszi15

Nálunk a guzsalyasba
Sak servet van fargatva16
Szeretóknek át adva17
Hagy késérje kapuba18

Meséket is mesélünk
Jót és raszat hagy élunk19
Nagy meséket mesélünk
Régi dalgakban élunk20

Népi versek

Kicsim kutya nagytól tanol
Gabona a földből borul
Kapálásból nő a virag
Víz esőből földre hull

Holtak földről támadnak
Gyerkek szülőknél fonnak
Gyümölcsök fákról hullnak
Földön élők meg halnak

Semmi sincsen teremtve
Véletlenül helyezve
Vagyunk mük es igy téve
Életünkre készítve

Kapálni

Kicsi gyerek
Öreg asszon
Szép virágok
És egy arany
El indulnak kapálnak

Nap féniben
A hidegben
És a szélben
Étlenségben
Ők soha meg nem állnak

Turják
Vágjak
Fel forgassák
És le bonccsák
Így veszik fődnek hasznát

Tehenyekből
Burjánokból
A méhekből
És johokból
Isten mézit meg kapják

Így élnek
És szaporodnak
Haladnak
És meg halnak
Úgy nevezik csángónak

Csángó részegség

Dolgozgatunk mozogatunk
Essze-vissza meg járjuk
Estére ha haza jövünk
Savanyú bort meg iszuk

Karácsonyba és húsvétba
Bizony mindent felejtünk
Hóba sárba megfordulva
Más világba át rejtünk

Csillagokon tapogatunk
Királoknak születünk
Nagy örömbe vigasztalunk6
Örökre menekültünk

Méges!

Ne hagy nyelveteken fagjatok ti szólni
Mert elenségetek fag lesz meg születni
És egy nagy seminek fagnak lesz nevezni
Mert az ők lelkiket nem fagad szalgálni

Ők ellenségiknek fagnak lesz nevezni6
Mert te önmagadat nem fagod tagadni
Irigyelni fagnak szabadan fagsz élni
És te nem gyulélni csak fagad sainálni

Méges iab igazban és tisztán meg élni
Méges hagy az Úr Isten akart teremteni
Méges már azután mit fagsz lesz érezni
Saha életedben nem fagsz lesz hazudni

Imáim értelme

Ébredj ember mély álmodból
Meg szabadulsz rabcságadból
Rabcságadnak a rasz fele
Lustaságadba van helye

Ébredj ember4 ne aludjál
Mert a lelked pakalba szál
Nem tud lesz világot látni
Keserűségben fog bántni

Ébredj ember ki világra
Repülj mind madár az ágra
És töbet ne aludjál
Rasz almodhoz ne mozogjál

Tanoltaknak

Tanoltak akik elmentek
Népetekért fejlődni
Minek mikor vissza jőtök
Nem tudtok segéteni

Segicsetek sorsainkba
A földön megmaradni
Ne gondoljatok csak arra
Hogy tudtok joban élni

Adóságotok van néktek
Népeteket menteni
Nem táplálgatni magatok
Tudtok örömbe élni

Századoknak adósága
Most tudjátok fizetni
Mert későbben nem lesz honnat
Csángó-magyart menteni

Vagy szeretek elárulni
Münköt elhazudozni
Ugy lesz belőletek semi

Kép

Vékany kasza hoszukó
Úgy halad mint egy kigyó
Gyepet úgy vágogassa
Kettőbe szakatgassa

Én lelkembe ugy csuszik
Szüvem ketté szakadik
Mikor hozzád gandalak
Többet ép én nem vagyak

Esze font két gececska
Rajta ül a ruvecska
Szép virágos ingeden
S a katrinca térgyeden

Ő és berinc megszorit
Csokolgasd a két szemit
Zavarjad az ő lelkit
Ebreszd fel a szerelmit

Fogtok velünk elégni

 

  Honlap  Tartalom  |  e-mail Webmester